De GROS werkgroep Wonen zet zich in voor een goede ouderenhuisvesting in de gemeente Groningen.

In de praktijk houdt dat in dat de werkgroep nauwlettend gaat kijken hoe de gemeente uitvoering geeft aan haar Woonvisie. Wordt er voorbij gegaan aan de belangen van de ouderen, dan trekt de werkgroep aan de bel.