Werkgroep Mobiliteit

Ons werkplan is gebaseerd op de plannen van de gemeente Groningen inzake de binnenstad.

De gemeente wil met "Bestemming binnenstad" de aantrekkelijkheid van het stadscentrum voor bewoners en bezoekers vergroten. Daarmee stem de werkgroep van harte in.

De bushaltes A- kerk  en Grote Markt  zullen verdwijnen. In 2017 wordt een pilot begonnen met alternatief vervoer voor de halte A- kerk. De werkgroep zal een dag meerijden. Met de betrokken projectmanagers zullen we regelmatig contact hebben.

We blijven de voortgang van  het uitvoeringsprogramma van de Fietsstrategie 2017  inzake goede bereikbaarheid per fiets van en naar het stadscentrum nauwkeurig volgen. De werkgroep vindt het alternatief vervoer voor de binnenstad namelijk zeer belangrijk.

Dat geldt ook voor het projectplan Fietsstrategie van de Provincie Groningen.

Fietsroutes Plus (FP): verbindingen vanuit de omliggende kernen naar de stad Groningen (tot afstand  circa 20 km.), zoals de slimme routes naar Haren, Ten Boer en de Diepenring.

De aandacht voor verkeerseducatie en kwetsbare deelnemers vinden we een zeer goede zaak.

We willen in samenwerking met andere partijen (gemeente Groningen en provincie Groningen, WIJ-teams, Veilig Verkeer Nederland) verkeerscursussen organiseren in de wijken van de stad Groningen waar veel ouderen wonen.

Speerpunten van de werkgroep Mobiliteit

We willen ons sterk maken voor een voor ouderen inzake fietsvriendelijk beleid. Het verontrustende aantal eenzijdige ongelukken met letsel bij oudere fietsers / e-bikers dient te verminderen; senioren die overwegen een e-bike aan te schaffen zouden we adviseren  een cursus te volgen.

De verkeerslichten die op veel kruispunten voor fietsers tegelijkertijd op groen springen maken zowel oudere als jongere fietsers onzeker; adequate informatie verdient daarom hoge prioriteit. De fietsers moeten weten dat zij bij ongelukken met schade op deze kruispunten de gemeente aansprakelijk kunnen stellen. Het is erg belangrijk dat hierover duidelijkheid ontstaat bij de weggebruiker.

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de gemeente Groningen, de provincie Groningen  en de WIJ-teams willen we cursussen deskundigheidsbevordering organiseren, opdat senioren zo lang mogelijk verkeersdeelnemer kunnen blijven.

We zullen er bij de gemeente op aandringen een veilige en rechtstreekse duidelijke route naar het centrum aan te geven ten behoeve van slechtzienden, blinden en andere gehandicapten (Toegankelijkheid  'under construction').  de werkgroep zal de plannen op dit gebeid blijven volgen.