Anneke Bos: voorzitter

Jos Andriessen: penningmeester

Bert Bartelds: lid

Verdere informatie volgt spoedig.