Belastingservice

Oproep om versterking van de Belastingservice van de Ouderenbonden

De hulp aan ouderen van de bonden bij het invullen van de aangiften
inkomstenbelasting wordt in de stad Groningen gecoördineerd door
de Groningse Organisatie van Senioren.


Veertien belastinginvullers bezoeken meer dan 900 aanvragen van de leden
van de bonden om de gegevens te verzamelen voor het verzorgen van de
aangiften inkomstenbelasting. Tot nu toe heeft de vergrijzing van de
vrijwilligers nog geen grote gevolgen gehad op ons aantal belastinginvullers.
Wij vormen wel een kwetsbare groep waarbij voor een paar invullers de
taaklast te hoog is. Dat is de reden dat wij dringend aanvulling behoeven van
onze groep.


Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan deze activiteit van de
ouderenbonden dan wordt van u de volgende ervaring en bereidheid gevraagd.


- ervaring met het invullen van belastingaangiften
- het volgen van één of enkele cursussendagen
- om te kunnen gaan met computer en internet
- affiniteit met de doelgroep ouderen
- minimaal 20 aangiften kunnen verzorgen
- voldoende beschikbaar zijn in de periode februari tot en met april


Naast deze taak als belastinginvuller verrichten wij ook hulp bij de aanvraag
van zorgtoeslag en huurtoeslag.
Mocht u nadere informatie over onze activiteit wensen dan kunt telefonisch
contact opnemen met:


Jos Andriessen 050-5567848 of Willem Posthouwer 050-5412868