Verbetering van de ouderenzorg

Heeft u soms moeite om de juiste zorg uit te zoeken? Of weet u niet wat voor zorg er allemaal beschikbaar is? Voor mijn onderzoek naar de verbetering van de ouderenzorg ben ik op zoek naar mensen die het leuk vinden om ideeën uit te wisselen. Ik ben een afgestudeerd maatschappelijk werker die sinds kort is begonnen aan de master Healthy Ageing. Ik ben een hulpmiddel aan het ontwikkelen wat ouderen kan helpen om meer inzicht te krijgen over de zorg die in de wijk beschikbaar is. Wat denkt u dat er beter kan? Wat vindt u van het idee van een ouderenwijzer? Hoe zou de inhoud eruit moeten zien? Mocht u interesse hebben om mee te denken aan deze innovatie dan kunt u contact met mij opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46414648. Graag kom ik bij u thuis voor een gesprek.

Omschrijving innovatie

Organisatie extramurale zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren door de inzichtelijkheid te vergroten van informatie voor de oudere zelf. Een maatschappelijk werker kan hier mogelijk in ondersteunen.

De innovatie die daarbij hoort is een analoog middel in de vorm van een binder die alle zorg weergeeft die beschikbaar is per wijk in Groningen.

Aanleiding innovatie

Tijdens mijn werk heb ik ervaren dat de organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen niet altijd voldoende is afgestemd op de persoonlijke hulpvraag die deze groep ouderen zou wensen. Ze hebben bijvoorbeeld niet helder wie de was voor ze zou kunnen doen. Het komt vaak voor dat de ouderen geen inzicht hebben in de zorg die ze krijgen of zouden kunnen krijgen. Een neveneffect is dat thuiszorgmedewerkers of mantelzorgers taken op zich nemen die niet door hen uitgevoerd zouden moeten worden wat voor overbelasting kan zorgen. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Wat ik ook heb gesignaleerd is dat het sociale netwerk niet altijd ingezet kan worden door deze doelgroep. Daardoor is het lastiger om voor deze doelgroep problemen wat betreft de organisatie van de zorg te signaleren. Naar mijn mening moet er meer aandacht komen voor de organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen en het vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen in de toekomst. Als de zorg inzichtelijker wordt voor de ouderen is het ook makkelijker om de zorg die ze in de toekomst nodig hebben in te plannen. Mochten ze cognitief niet meer in staat zijn om de zorg te organiseren is het nuttig als dit voor dit stadium al gedaan is.

Uitkomsten veldonderzoek

Door gesprekken die ik heb gevoerd met medewerkers van het WIJ-team, GROS en hulpverleners kwam naar voren dat informatie over het aanbod van de zorg voor ouderen moeilijk te verkrijgen is voor de doelgroep. De huisarts is niet altijd voldoende op de hoogte en veel ouderen vinden het moeilijk om informatie op te zoeken op het internet. Enkele jaren geleden konden ouderen informatie verkrijgen door het gebruik van een ouderenwijzer. Dit analoge middel werkt mogelijk beter voor kwetsbare ouderen dan digitale middelen. Tegenwoordig is een dergelijk middel volgens het GROS niet meer in gebruik.   Vanuit het oogpunt van de participatiemaatschappij is het gebruikelijk dat zorg steeds meer zelf georganiseerd wordt. De zorg voor ouderen is op een dusdanige manier ingericht dat ouderen steeds meer thuis de zorg aangeleverd krijgen. Dit betekent dat er steeds meer ambulante hulpverlening moet komen. Door de complexiteit van de doelgroep moet de hulpverlener zijn kennis verbreden. Ieder mens heeft de voorkeur om zorg te ontvangen die persoonlijk is afgesteld. Om deze zorg te leveren zal het competentieprofiel moeten veranderen van hulpverleners. Daarnaast is het wenselijk voor ouderen om een analoog middel te hebben waar men het zorgaanbod kan bekijken.

Ontwikkeling van de innovatie

Mocht er een ander soort zorg wenselijk zijn dan kan de oudere zich er op deze manier in verdiepen en wordt de zelfredzaamheid vergroot. Dit idee zal ik verder willen uitwerken door met zoveel mogelijk zorgprofessionals en ouderen in gesprek te gaan. Mijn vraag is of er al dergelijke hulpmiddelen bestaan voor ouderen en hoe ouderen hier zelf tegenaan kijken. Daarnaast is het belangrijk om naar de inhoud van deze ouderenwijzer te kijken.

Mogelijke inhoud ouderenwijzer (per wijk omschreven)

  • Zorgverleners: huisarts, praktijkondersteuner, wijkteams, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, ziekenhuis, verpleeghuis, vrijwilligers, dagopvang, casemanager, MEE, verslavingszorg.
  • Extra zorg: pedicure, opticien, audicien.
  • Belangengroepen ouderen: GROS.
  • Vergoeding ouderenzorg: WMO, WLZ.
  • Verzekering: zorgverzekering, uitvaartverzekering
  • Catering voor ouderen aan huis
  • Vrije tijdsbesteding: cultuur, wandelen, culinair, vakantie.
  • Hulp voor mantelzorgers: Humanitas, GGD.