Verbetering van de ouderenzorg

Heeft u soms moeite om de juiste zorg uit te zoeken? Of weet u niet wat voor zorg er allemaal beschikbaar is? Voor mijn onderzoek naar de verbetering van de ouderenzorg ben ik op zoek naar mensen die het leuk vinden om ideeën uit te wisselen. Ik ben een afgestudeerd maatschappelijk werker die sinds kort is begonnen aan de master Healthy Ageing. Ik ben een hulpmiddel aan het ontwikkelen wat ouderen kan helpen om meer inzicht te krijgen over de zorg die in de wijk beschikbaar is. Wat denkt u dat er beter kan? Wat vindt u van het idee van een ouderenwijzer? Hoe zou de inhoud eruit moeten zien? Mocht u interesse hebben om mee te denken aan deze innovatie dan kunt u contact met mij opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46414648. Graag kom ik bij u thuis voor een gesprek.

Omschrijving innovatie

Organisatie extramurale zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren door de inzichtelijkheid te vergroten van informatie voor de oudere zelf. Een maatschappelijk werker kan hier mogelijk in ondersteunen.

De innovatie die daarbij hoort is een analoog middel in de vorm van een binder die alle zorg weergeeft die beschikbaar is per wijk in Groningen.

Aanleiding innovatie

Tijdens mijn werk heb ik ervaren dat de organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen niet altijd voldoende is afgestemd op de persoonlijke hulpvraag die deze groep ouderen zou wensen. Ze hebben bijvoorbeeld niet helder wie de was voor ze zou kunnen doen. Het komt vaak voor dat de ouderen geen inzicht hebben in de zorg die ze krijgen of zouden kunnen krijgen. Een neveneffect is dat thuiszorgmedewerkers of mantelzorgers taken op zich nemen die niet door hen uitgevoerd zouden moeten worden wat voor overbelasting kan zorgen. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Wat ik ook heb gesignaleerd is dat het sociale netwerk niet altijd ingezet kan worden door deze doelgroep. Daardoor is het lastiger om voor deze doelgroep problemen wat betreft de organisatie van de zorg te signaleren. Naar mijn mening moet er meer aandacht komen voor de organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen en het vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen in de toekomst. Als de zorg inzichtelijker wordt voor de ouderen is het ook makkelijker om de zorg die ze in de toekomst nodig hebben in te plannen. Mochten ze cognitief niet meer in staat zijn om de zorg te organiseren is het nuttig als dit voor dit stadium al gedaan is.

Uitkomsten veldonderzoek

Door gesprekken die ik heb gevoerd met medewerkers van het WIJ-team, GROS en hulpverleners kwam naar voren dat informatie over het aanbod van de zorg voor ouderen moeilijk te verkrijgen is voor de doelgroep. De huisarts is niet altijd voldoende op de hoogte en veel ouderen vinden het moeilijk om informatie op te zoeken op het internet. Enkele jaren geleden konden ouderen informatie verkrijgen door het gebruik van een ouderenwijzer. Dit analoge middel werkt mogelijk beter voor kwetsbare ouderen dan digitale middelen. Tegenwoordig is een dergelijk middel volgens het GROS niet meer in gebruik.   Vanuit het oogpunt van de participatiemaatschappij is het gebruikelijk dat zorg steeds meer zelf georganiseerd wordt. De zorg voor ouderen is op een dusdanige manier ingericht dat ouderen steeds meer thuis de zorg aangeleverd krijgen. Dit betekent dat er steeds meer ambulante hulpverlening moet komen. Door de complexiteit van de doelgroep moet de hulpverlener zijn kennis verbreden. Ieder mens heeft de voorkeur om zorg te ontvangen die persoonlijk is afgesteld. Om deze zorg te leveren zal het competentieprofiel moeten veranderen van hulpverleners. Daarnaast is het wenselijk voor ouderen om een analoog middel te hebben waar men het zorgaanbod kan bekijken.

Ontwikkeling van de innovatie

Mocht er een ander soort zorg wenselijk zijn dan kan de oudere zich er op deze manier in verdiepen en wordt de zelfredzaamheid vergroot. Dit idee zal ik verder willen uitwerken door met zoveel mogelijk zorgprofessionals en ouderen in gesprek te gaan. Mijn vraag is of er al dergelijke hulpmiddelen bestaan voor ouderen en hoe ouderen hier zelf tegenaan kijken. Daarnaast is het belangrijk om naar de inhoud van deze ouderenwijzer te kijken.

Mogelijke inhoud ouderenwijzer (per wijk omschreven)

  • Zorgverleners: huisarts, praktijkondersteuner, wijkteams, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, ziekenhuis, verpleeghuis, vrijwilligers, dagopvang, casemanager, MEE, verslavingszorg.
  • Extra zorg: pedicure, opticien, audicien.
  • Belangengroepen ouderen: GROS.
  • Vergoeding ouderenzorg: WMO, WLZ.
  • Verzekering: zorgverzekering, uitvaartverzekering
  • Catering voor ouderen aan huis
  • Vrije tijdsbesteding: cultuur, wandelen, culinair, vakantie.
  • Hulp voor mantelzorgers: Humanitas, GGD.

Zonnetje

Het mag dan geen zomerweer zijn
Er is toch reden voor vreugde
Het zit weliswaar tegen
En het gaat niet altijd goed
Echter is er geen piek zonder een dal

Mocht je in dat dal staan
Geef het dan niet op
Recht je rug en loop maar door
Naar boven
Naar de top

Wanneer de ommekeer aanvangt
Kan zomaar morgen zijn
Dus laat je angsten los
Omarm de zonneschijn

JUL

Vrijwilligers van het Humanitas-project Uw Levensverhaal komen al sinds jaar en dag bij ouderen langs om hun levensverhaal vast te leggen. Dat is vaak in boekvorm, maar het kan ook anders. Al meer dan 100 ouderen hebben van deze gratis dienstverlening gebruik gemaakt. Op dit moment is er weer ruimte voor nieuwe deelnemers om hun verhaal te vertellen. Een gesprek met Aafke Glas, vrijwillig coördinator van het project.

Oud worden in de praktijk

Dit is de titel van een aanbevelenswaardig boek dat vorig jaar is uitgebracht. Het is geschreven door verouderings-wetenschappers Rudi Westendorp en David van Bodegom. In het boek houden zij een pleidooi voor gezond oud worden door handige aanpassingen in je fysieke omgeving.

Het oefenen met kettlebells is de ideale manier om lichamelijk fit te blijven. Dat zegt sportinstructeur Nico Veenstra. Kettlebells zijn gewichten waar je allemaal bewegingen mee kunt maken waardoor je spierkracht en conditie verbeteren. Een interview met Nico over deze betrekkelijk nieuwe vorm van fitness.

De 78-jarige Dineke Swart heeft al weer een tijdje geleden een levenstestament laten opmaken bij de notaris. In zo’n document leg je bij de notaris vast wat er moet gebeuren met je financiën, je woning enzovoort als je tijdens je leven door ongeluk of ziekte je eigen zaken niet meer regelen kan. Een gesprek met Dineke over het hoe en waarom van zo’n officiële akte.

Al 10 jaar lang maakt de Senioren Werkplaats apparaten om de zelfredzaamheid van ouderen in en om hun huis te bevorderen. Daarbij speelt de computer een niet meer weg te denken rol. De oprichter en coördinator van de Senioren Werkplaats is Freddi Kuipers. Hij vertelt gepassioneerd over de vele apparaten die de Werkplaats al heeft ontwikkeld of nog bezig is te ontwikkelen.