Vindt u dat ook?

De krant

… brengt de leugen in het land.

… kun je niet missen, geen dag.

… is een meneer.

U kent ongetwijfeld de slogans. Leest u nog de krant? Ik bedoel de papieren krant die ’s morgens in de bus komt, niet de krant die je op het internet kunt lezen of de selecties van krantenartikelen op Blendle en Topics. Overigens is daar niets mis mee, alleen kiezen die websites voor jou welk nieuws je te zien krijgt, en dus ook wat je mist. .

Tegen de verwachting in heeft de snelle opkomst van het internet niet geleid tot de ondergang van de traditionele papieren krant. De kwaliteitskranten De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad worden nog steeds door veel vaste abonnees gelezen. De Volkskrant verscheen in 1919 als weekblad van de katholieke arbeidersbeweging. Sinds 1921 is het een dagblad. Trouw werd in de oorlog opgericht, toen dus als illegale krant zonder vaste verschijningsdagen. Trouw was gericht op het gereformeerde volksdeel, zoals dat heet. NRC Handelsblad is een fusie van de Nieuwe Rotterdamse Courant, opgericht 1843, met het Algemeen Handelsblad, opgericht 1828. De krant heeft een liberaal stempel en was voornamelijk gericht op de zakenwereld. Een lange traditie van kwaliteitskranten dus..

Die opdeling in duidelijk naar geloof of politieke overtuiging te onderscheiden blokken binnen de bevolking – katholieken, protestanten, socialisten, liberalen enz. – begon te wankelen in de jaren ’60 met de opkomst van bewegingen als provo, jongerengroeperingen die op een “ludieke” manier knuppels in diverse hoenderhokken gooiden. De maatschappelijke ontzuiling en de ontkerkelijking namen toe en de banden met ideologische organisaties werden losser. Dat was ook het geval met de vakbonden. Kenmerkend voor deze ontzuiling was de samenwerking van katholieken en protestanten in het CDA. Mensen gingen steeds meer af op persoonlijke voorkeuren bij keuzen als: op welke politieke partij stem ik, welke krant lees ik. En dat kon ook wel eens uitvallen op de keuze voor de krant die het meeste sportnieuws bood! De grote aandacht voor deze zgn. alternatieve bewegingen toont aan dat wij eraan toe waren de aloude scheidslijnen af te breken. Zo verging het ook de kwaliteitskranten. De Volkskrant en Trouw bleven herkenbaar als katholieke resp. protestantse krant, maar het godsdienstige element was niet meer overheersend. Met andere woorden, zij werden goed leesbaar voor andersdenkenden en dat heeft het imago van deze kranten veel goed gedaan. Toen ik trouwde (1960) kwam vanzelfsprekend De Volkskrant in huis; we waren beide van keurig katholieke komaf. Toen mijn man het pand verliet hield ik De Volkskrant.

En toen kwam een nieuwe liefde in mijn leven – en daarbij ook een nieuwe krant. Mij Louwe begon als bezorger van de illegale Trouw en heeft de rest van zijn leven Trouw gelezen. Dat hoorde overigens bij zijn culturele achtergrond, hij was gereformeerd. Toen hadden we dus dagelijks twee kwaliteitskranten die mijn lief spelde van a tot z. Toen hij overleed kon ik geen afstand doen van Trouw; nog steeds, iedere morgen als ik Trouw uit de bus haal zeg ik mijn lief goedemorgen, bij wijze van spreken.

Zo heeft een krant naast de functie van nieuwsbron ook een tikje emotionele betekenis, soms. Ik ben niet de enige die dit soort hechtingsverschijnselen vertoont, heb ik gemerkt.

Wat vindt u? Aletta