Het College van B&W stelt zich de stad Groningen voor als een bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt.

GROS, de Groningse organisatie van senioren, wil bijdragen aan een stad waar ook de ouderen, in al hun diversiteit en eigenheid, zich thuis voelen en zolang mogelijk actief en betrokken zijn. Daarnaast komen we op voor de belangen van ouderen die steeds minder actief zijn, opdat zij niet vergeten worden in deze bruisende stad waar de jongere generaties en studenten een plaats hebben.
Wij steunen het beleid van de gemeente dat gericht is op samenredzaamheid en eigen kracht, maar we willen oog houden voor de grenzen daarvan.

De gezamenlijke Ouderenbonden, verenigd in het SOOG, gaven de belangenbehartiging van ouderen vorm in de afgelopen jaren, overigens op verzoek en met steun van de gemeente. Maar GROS, die de opvolger is van het SOOG, is meer dan de optelsom van deze bonden: als vereniging zetten wij ons in voor alle ouderen in de stad Groningen.

Een belangrijke voorwaarde voor succes van een belangenvereniging als deze is dat de achterban zich herkent in de activiteiten en inspanningen die namens hen worden ondernomen. We willen daarom graag in contact staan met een diverse groepen ouderen of hun vertegenwoordigers, ook op wijkniveau.

GROS wil opkomen voor zowel de jonge als de oude senioren, opdat ouderen zichtbaar zijn en blijven, zich met de stad verbonden voelen en de mogelijkheid hebben zolang mogelijk zelfstandig te functioneren. Ouderen zijn een belangrijke bron van kennis en vaardigheden die zij ten dienste kunnen stellen aan de gemeenschap, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, maar zij kunnen ook veel betekenen voor de jongere generatie.
We hebben als motto:

Ouderen in de stad Groningen zijn zichtbaar en betrokken

We willen als GROS hierbij een informerende, verbindende en signalerende rol vervullen. We willen graag informatiebron, aanspreekpunt en intermediair zijn van en naar ouderen in de wijken. Ook zijn we gesprekspartner voor de gemeenten en andere organisaties die met ouderen te maken hebben.

Activering van senioren voor vrijwilligerswerk

Ouderen kunnen zich inzetten als contactpersoon voor GROS in de wijk of buurt, door actief te worden voor onze organisatie, maar ons doel is ook om ouderen in algemene zin over vrijwilligerswerk te informeren.

Vergroting van de zichtbaarheid van de achterban, samenwerking met anderen

We willen bestuurlijk open staan voor nieuwe organisaties. Wat betreft samenwerking met andere organisaties willen we bouwen aan een netwerk en het leggen van verbindingen. Waar anderen op onderdelen eenzelfde doel nastreven is samen optrekken zonder meer van waarde. We staan open voor nieuwe samenwerkingsvormen met andere belangenorganisaties .