Het College van B&W stelt zich de stad Groningen voor als een bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt.

GROS, de Groningse organisatie van senioren, wil bijdragen aan een stad waar ook de ouderen, in al hun diversiteit en eigenheid, zich thuis voelen en zolang mogelijk actief en betrokken zijn. Daarnaast komen we op voor de belangen van ouderen die steeds minder actief zijn, opdat zij niet vergeten worden in deze bruisende stad waar de jongere generaties en studenten een plaats hebben.
Wij steunen het beleid van de gemeente dat gericht is op samenredzaamheid en eigen kracht, maar we willen oog houden voor de grenzen daarvan.